Site logo
Sådan får du din bog på biblioteket – oversigt
Sådan får du din bog på biblioteket - og bibliotekspenge

Denne artikel giver en kort oversigt over at få sine fysiske og digitale udgivelser til udlån på bibliotekerne. Læs vores detaljerede guides, for at få fuld viden om hvert enkelt emne. Du finder links ved hvert afsnit.

– Bibliotekernes indkøb af fysiske bøger
Lektørudtalelser
– E-bøger og lydbøger på biblioteket
– Udbetaling af bibliotekspenge

Fordele ved at få din bog på biblioteket

For det første er det dejligt at vide, at ens udgivelse er tilgængelig på landets biblioteker, så alle interesserede læsere kan låne den der. 

For det andet kan der være god økonomi i det. Dels ved at bibliotekerne kort efter udgivelse køber et større eller mindre parti af din fysiske bog hjem, dels ved at du årligt modtager bibliotekspenge for de bøger som står på biblotekerne eller udlånes fra eReolen.dk – bibliotekernes digitale udlån af e-bøger og lydbøger.  

Sådan bliver bibliotekerne opmærksom på at indkøbe din bog

Udgiver du din bog som papirbog, skal dit forlag (eller du selv) sende to eksemplarer til Dansk Bogfortegnelse (DBC) sammen med en udfyldt formular (se herunder). 

I første omgang registreres bogen med sideantal, ISBN-nummer, forfatter m.v. Herefter vurderer DBC, om bogen er relevant og egnet til biblioteksudlån, og registreres bogen i bibliotekernes systemer med diverse data, og bibliotekerne kan indkøbe din bog via disse.

Inden du eller forlaget fremsender bogen, vil jeg varmt anbefale, at du læser vores guide til at opnå lektørudtalelser – komme gennem nåleøjet til en konkret vurdering af bogen, og have forberedt sig på hvad bogen vurderes på ud over sit konkrete indhold.

En lektørudtalelse kan hjælpe til større indkøb

Hvis DBC vurderer, at en indsendt bog er biblioteksrelevant, så er næste skridt, at de vurderer, om bogen er egnet til at få en lektørudtalelse. Og dette er et vigtigt punkt, for en lektørudtalelse kan gøre en stor forskel i antallet af eksemplarer, som bibliotekerne indkøber. 

Da der ikke er kapacitet til at vurdere og læse alle bøger, der udgives hvert år, er det kun en procentdel, der udtages til lektørudtalelse. Når DBC vurderer, om de sender en bog til en lektør, kigger de bogens anmeldelser, forfatterens tidligere udgivelser, synlighed med mere.

Læs guiden: Fuld guide til at få en lektørudtalelse

Bibliotekerne køber din bog til boghandlerpris

Bibliotekerne køber din bog via bogportalen, ligesom boghandlerne gør. 

Her skal du være opmærksom på, at den rabat, du på Bogportalen angiver til boghandlere, den rabat får bibliotekerne også. Dog plejer distributører som Dafolo og DBK ikke at beregne leveringsgebyr, når de sender til biblioteker (ligesom de heller ikke gør, når de sender til boghandlere).

Hvordan kommer min e-bog og lydbog på eReolen?

Bibliotekernes digitale udlån sker fra eReolen.dk For at få din e-bog/lydbog optaget her, skal du gå en helt anden vej, nemlig via Publizon.dk.

Når du har oprettet en konto hos Publizon får du adgang til et kontrolpanel, hvorfra det er muligt at uploade din e-bog og din lydbog og gøre den tilgængelig på E-reolen, til salg på landets online boghandlere samt for streamingtjenesterne.

Vær opmærksom på, at når du uploader en e-bog eller en lydbog til Publizon, så kommer denne  automatisk til at være tilgængelig på online boghandlere. Men for at få e-bogen ud til streamingtjenesterne kræver det, at du indgår en kontrakt med hver enkelt af dem, før der kan blive ‘åbnet op’ for, at din e-bog kommer til en streamingtjeneste.

Vedr. e-reolen, så kan du ved oprettelsen af din e-bog og lydbog på Publizon sætte flueben ved, at den skal være tilgængelig for bibliotekerne. Dog vil jeg anbefale, at du først gør dette en rum tid efter, at DBC har modtaget din fysiske bog med følgebrev. Ellers risikerer du, at DBC vurderer din udgivelse på baggrund af din e-bog (hvor du ikke har mulighed for at vedlægge noget materiale eller følgebrev), og så er der måske større chance for, at den bliver sorteret fra og ikke får en lektørudtalelse, jfr. artiklen her.

Læs guiden om Distribution og salg af e-bog

Husk at tilmelde dig og få bibliotekspenge

En anden økonomisk fordel ved at have mange bøger stående rundt på bibliotekerne er, at man hvert år får bibliotekspenge af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bibliotekspenge er en kultur-støtteordning, der udløser et årligt beløb til forfattere, oversættere og illustratorer. Man får som forfatter bibliotekspenge af både sine fysiske bøger og dine e-bøger.

Bibliotekspengene udbetales hvert forår (typisk i april eller maj) og er beregnet ud fra de bøger, man havde på bibliotekerne året før. Der er en kompliceret udregningsformel, som du kan læse mere om via dette link. Men kort sagt så spiller antallet af bøger og antallet af sider i bøgerne en stor rolle for hvor stort beløb, man får udbetalt. 

Det gode ved bibliotekspenge er, at de akkumulerer. Det vil sige, at for hver ny bog, man udgiver, bliver bibliotekspengene for denne bog lagt oven i de tidligere udgivelser og udgiver man jævnligt bøger, så kan det blive til en god stak penge, og de bliver udbetalt hvert år, så længe ordningen kører.

Det er som forfatter/oversætter/illustrator ens eget ansvar at tilmelde sig til ordningen for bibliotekspenge. Du kan læse mere om bibliotekspenge og om hvordan du tilmelde dig i vores grundige guide.

Læs guiden: Sådan får du bibliotekspenge

Del artiklen

nyeste
ARTIKLER

artiklens
forfatter