Site logo
Sådan får du bibliotekspenge

Af Lea Thume

Hvad er bibliotekspenge?

Bibliotekspenge – officielt kaldet biblioteksafgift – er den betaling man får, for at bibliotekerne udlåner ens bøger gratis til borgerne.

Hvem kan få bibliotekspenge?

Biblioteksafgiften kan udbetales til bl.a. forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister.

For at få bibliotekspenge skal man have værker stående på folkebiblioteker og skolebiblioteker, eller udlånt som e-bøger og lydbøger via e-Reolen. Og man skal selv have tilmeldt sig biblioteksafgiften.

Der er udelukkende tale om støtte til danske værker, eller oversættelser til dansk. Vær derfor opmærksom på følgende; hvis bogen du har skrevet er udgivet på engelsk før på dansk, så kan du ikke modtage bibliotekspenge som forfatter (primær bidragyder), men i fald du har skrevet den på dansk i første omgang eller efterfølgende selv oversat den til dansk, kan du opgive dig selv som oversætter. Indtægten derved er en tredjedel af afregningen til forfatter.

Hvor meget får man i bibliotekspenge?

For relativt få forfattere bliver biblioteksafgiften en afgørende ’fast’ indtægt – for de fleste er det ikke mere end en lille årlig bonus. Over 90 % af de udbetalte årsbeløb er ifølge det privatdrevne website bibliotekspenge.dk på under 20.000 kr.

På bibliotekspenge.dk kan du se top 25 modtagere og ’højdespringere’ for hvert år og søge på de ca. 40.000 forfattere, der er registreret for at have modtaget bibliotekspenge.

Sådan tilmelder du dig biblioteksafgift

Den eneste, der kan tilmelde dig bibliotekspengeordningen, er dig selv. Du tilmelder dig som person med bl.a. navn, adresse og cpr-nummer én gang for alle, og du skal som udgangspunkt ikke tilmelde de enkelte titler du har skabt eller bidraget til. Det tager højst fem minutter. Benyt linket her:

https://slks.dk/tilskud/soeg-puljer/bibliotekspenge/boeger-saadan-tilmelder-du-dig/

Gem den kvittering for tilmelding, som du kan downloade efter at have udfyld skemaet.

Tilmeldingsfristen for bibliotekspenge er 31. december

Du skal tilmelde dig bibliotekspengeordningen senest den 31. december, for at kunne opnå bibliotekpenge det følgende år. Men skal altså kun gøre det én gang for alle.
Jeg har oplevet, at der kan ske fejl, så hvis du ikke er optaget på listen over bibliotekspengemodtagere, må du tilmelde dig én gang for alle, igen, året efter.

Hvornår udbetales bibliotekspengene?

Udbetalingen sker hvert år midt i april, eller så hurtigt derefter det kan lade sig gøre.

Tjek din titelliste for bibliotekspenge hvert år

Hvert år, når SLKS udbetaler bibliotekspengene, får alle tilmeldte en titelliste tilsendt. Hvis du ikke modtager en titelliste, så er du af en eller anden grund ikke blevet tilmeldt korrekt, og så skal du kontakte SLKS snarest.

Tjek titellisten, når den kommer i din e-Boks og få den rettet, hvis der er fejl eller mangler i. Se på hjemmesiden, hvordan man gør. Rettelser gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men kun for udbetalingen i pågældende år.
Listen kan være svær at tyde. Der er mange informationer og forkortelser, men også altid hjælp at hente, på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, og ved telefonisk henvendelse. Link til info vedr. titelliste:

https://slks.dk/bibliotekspenge/boeger-om-din-titelliste

Først og fremmest skal man undersøge; om ens titler er med på listen. Dernæst skal man finde ud af, om man står registreret som den rigtige type bidragyder. Forskellige typer bidrag udløser forskellige point. Man kan for eksempel være P for primær bidragyder eller O for oversætter. Oversættere får 1/3 point, når SLKS tildeler point for hver side i hver bog.

Bibliotekspenge særligt ved antologier

Hvis du har bidraget til en antologi, skal du som hovedregel selv indsende dokumentation, helst så snart du har bogen i hånden.

Alle bidragydere til en antologi bliver registreret i Nationalbibliografien af Dansk Bibliotekscentral (DBC) jævnfør bogens kolofon, men systemet kan kun håndtere 3 forskellige navne! Så er der flere bidragydere, skal man indsender dokumentation når bogen udkommer. Det er som regel forside, kolofon, kapitelangivelse og sidetal man har bidraget med, men det varierer, alt efter bidragets art, så tjek på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside skls.dk.

Bibliotekspenge særligt ved navnesammenfald

Mange forfattere kan bære samme navn, og da man alene er registreret til bibliotekspenge med sit navn og personlige data, kan DBC ikke altid udlede hvilken Jens Nielsen, som skal modtage bibliotekspenge for den pågældende bog. Systemet kan ikke håndtere navnesammenfald.

Det kan hjælpe i samtlige kolofoner at oplyse sit fødselsår, Lea Thume, (1974). Men det er ikke altid, det løser problemet, så hvis du – som de fleste – har et navn, der ikke er ganske unikt, så tjek din titelliste og indsend eventuelle rettelser inden fristens udløb.

Udbetalingsgrænse for bibliotekspenge

Der er en minimumsgrænse for udbetaling af bibliotekspenge. I 2023 var grænsen sat ved point svarende til 1.407 kr.

De point, der er tildelt forfattere og andre, som ender under udbetalingsgrænsen, omfordeles til dem, der akkurat ligger over grænsen. I 2023 med en udbetaling op til 5.625 kr.

Der bliver også barberet af toppen, en del af de penge, der ellers ville være gået til dem med flest point, bliver således også fordelt til dem lige over minimumsgrænsen og op til 5.625 kr.

Hvordan beregnes bibliotekspengene?

Bibliotekspengene beregnes hvert år ud fra den pulje penge, der er afsat politisk. I 2023 var det omkring 195,7 millioner kroner. Disse midler fordeles efter de tildelte point til alle fysiske og digitale medier. Og fordelingen af bibliotekspenge-point udregnes ud fra en lang række nøgler baseret på materialetype, genrer, antal sider, typer af bidrag m.v. Du kan finde forklaringer til det hele her:

https://slks.dk/bibliotekspenge/beregning

 

God fornøjelse og husk at melde dig til.
Lea Thume

Del artiklen

nyeste
ARTIKLER

artiklens
forfatter