Site logo
Gode råd til at få en lektørudtalelse
Gode råd til at få en lektørudtalelse

Du har måske hørt, at som selvudgiver kan det være sværere at få sin bog udtaget til lektørudtalelse? Jeg har hørt det samme, og jeg har også oplevet at få en bog sorteret fra, fordi forfatteren og forlaget var ukendt på tidspunktet.

Der er dog nogle ting, du kan gøre, der kan forhøje chancen for at du får en lektørudtalelse, og dem vil jeg fortælle om i denne artikel.

Lektørudtalelsen højner chancen for at bibliotekerne køber bogen

Alle lektørudtalelser sendes ud til landets biblioteker, så hvis man får en positiv udtalelse i en lektørudtalelse, så vil det helt klart kunne mærkes ved, at bibliotekerne køber flere eksemplarer hjem.

Jeg har skrevet mere om dette emne i denne artikel, der handler om at få sin bog på bibliotekerne.

Gode råd til at få en lektørudtalelse

Jeg har selv (som mikroforlag) oplevet både at få en lektørudtalelse i første forsøg samt at få en afvisning (som alligevel endte med en lektør, jfr. sidste afsnit i artiklen).
På baggrund af denne erfaring har jeg nu en fast procedure for hvordan jeg sender nye udgivelser til DBC, for at der er størst chance for at få en lektørudtalelse.

– Vedlæg et følgebrev sammen med de to bøger og den udfyldte formular.

– følgebrevet kan du i kort punktopstilling fortælle om forfatterens tidligere bedrifter og positive anmeldelser. Jeg ville f.eks. nævne, at dette er forfatterens 5. udgivelse. Hvis tidligere udgivelser havde fået lektørudtalelser, ville jeg også nævne dette i et punkt. Derudover ville jeg nævne det, hvis tidligere udgivelser havde fået positive anmeldelser (evt. med et link). Hvis forfatteren har vundet nogen litterære priser eller konkurrencer, ville jeg også anføre dette. Det viser, at forfatteren er aktiv, og at der er efterspørgsel efter udgivelserne

– Vent med at gøre e-bogen tilgængelig for bibliotekerne til der er taget stilling til evt. lektørudtalelse. Ellers risikerer du, at DBC vurderer bogen på baggrund af e-bogen, hvor de jo ikke ser noget følgebrev, jfr. ovennævnte punkt.

Når der er gået 4 uger efter, at DBC har modtaget bøgerne, kan du kontakte dem og spørge til en status. Forhåbentlig svarer de, at bogen er til vurdering hos en lektør :-).-

Har du fået afslag på at få en lektørudtalelse?

Hvis du har skrevet til DBC og fået at at vide, at din udgivelse ikke har fået en lektørudtalelse, så er kampen ikke tabt.

Hvis du kan vise, at der faktisk er efterspørgsel efter din bog, og at kvaliteten er høj, så kan du faktisk skrive til dem og bede dem genoverveje deres beslutning.

Du kan besvare deres afvisningsmail og fortælle, at bogen faktisk har fået flere gode anmeldelser (vedlæg anmeldelserne og send gerne link, hvis anmeldelserne er online).
Hvis forfatteren har vundet nogen litterære konkurrencer, så er det også værd at nævne. Og hvis forfatteren har fået positive lektørudtalelser på tidligere udgivelser, så er dette også relevant.

Hvis du kan argumentere for, at bogen ikke alene er biblioteksrelevant, men i sådan grad at den fortjener en lektørudtalelse, så sender DBC bogen til en ekstern konsulent, der vurderer, om den skal have en lektør, og – hvis svaret bliver positivt – bliver bogen sendt videre til lektøren til læsning og vurdering.

nyeste
ARTIKLER

artiklens
forfatter