Site logo
Udgivelse af bog: Økonomiske partnerskaber

Økonomiske partnerskaber: Sammen mod et fælles mål

Sandsynligvis er der organisationer eller virksomheder derude, som interesserer sig for det, du skriver om. De kan have en direkte interesse i, at bogen kommer på gaden, fordi I på et eller andet plan har et fælles omdrejningspunkt. Og her er en rigtig god mulighed for at finde allierede, som kan hjælpe dig på vej mod realiseringen af dit bogprojekt.
Hvis du skriver på en fagbog, så start med at få overblikket over hvilke andre grupper, som beskæftiger sig med det samme emne. Det du skriver om, kan være relevant for deres forretningsområde eller målgruppe. Bøger, der giver indsigt i, tilfører ny viden eller rådgiver om bestemte områder, vil være interessante for disse mennesker at få fingrene i.
Hvis du skriver på en skønlitterær bog, så vil en virksomhed eller en forening typisk have en forbindelse til de temaer, budskaber eller aspekter af kulturen, som bogen udforsker. Selvom skønlitteratur primært knyttes til underholdning, er der virksomheder og organisationer, der alligevel kan finde værdi i at støtte eller blive forbundet med skønlitterære værker med en fælles berøringsflade af en eller anden karakter.
For at kickstarte denne tankeproces er det en god idé at identificere potentielle partnerskaber tidligt i din skriveproces. Her kommer konceptet “interessenter” ind i billedet – det dækker enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, der har en interesse i din bogs succes.

Identificer mulige samarbejdspartnere før udgivelsen

Ved at skabe et “interessentkort” kan du kortlægge potentielle samarbejdspartnere. Overvej forskellige industrier og virksomhedstyper, der krydser klinger med dit projekt, enten under bogproduktionen eller som slutbrugere. Her er en liste over idéer til hovedgrupper af interessenter:
• Medievirksomheder
• Rejsevirksomheder
• Kunst- og kulturorganisationer
• Uddannelsesinstitutioner
• Velgørenhedsorganisationer
• Livsstilsbrands
• Teknologivirksomheder
• Forskningsinstitutter

For at kunne blive lidt mere konkret, har jeg her lavet et eksempel på et interessentkort, som tager udgangspunkt i min egen bogudgivelse “Få den ud! Sådan udgiver du din egen bog”, som handler om processen fra bogidé til bestseller. Jeg har kortlagt mulige interessenter i alle led af bogudgivelse – fra skrivefællesskaber til bogproduktion og til den endelige slutbruger – læseren.

Nu kan du med udgangspunkt i dette eksempel lave din egen kortlægning af interessenter i dit projekt. Når du har lavet kortet, så starter det næste skridt med at kontakte dem, du har indsat i boblerne.
Forbered dig inden du indleder en dialog med dem i håb om et samarbejde:

• Hvad har du eller din bog tilfælles med virksomheden?
• Hvorfor er den relevant for virksomhedens kunder?
• Hvordan kan din bog hjælpe virksomheden med at få flere kunder eller medlemmer og dermed tjene flere penge?
• Hvilken forskel ville det gøre for virksomheden, at din bog blev udgivet?
• Fremvis konkrete tilbud, du har indhentet, samt et budget, så det tydeligt fremgår, hvad du mangler penge til, hvis du beder dem om økonomisk støtte.
• Tilbyd dem at de kan få et logo med i bogen som tak for støtten – det kan eventuelt skrives ind i forordet. Det vil vise, at du ikke står alene om at tro på projektet, og giver bogen en form for anerkendelse.

Gennem dette relativt simple værktøj kan du skabe forbindelser mellem din bog og de relevante aktører. På denne måde åbner du op for muligheder for samarbejde, støtte og netværk, der kan hjælpe din bog med at finde sit fodspor i verden.

Kreative måder at booste dit bogprojekt på

Når det kommer til at bringe dit bogprojekt fra idé til virkelighed, er der mere end bare cool cash, der kan give dig det nødvendige skub i ryggen. Her er nogle innovative tilgange til støtte og opbakning fra omverdenen, der kan sætte dit projekt på sporet mod succes.

1. En velkendt stemme i forordet: Forestil dig at have en kendt personlighed til at skrive forordet til din bog. Dette kan fungere som en kraftig magnet for læsere og give dig den nødvendige opmærksomhed, når du senere går i gang med at markedsføre bogen. Denne form for støtte kan tilføre din bog autoritet og interesse.
2. Branchens blåstempel: At have en anerkendt person i din branche, der anbefaler din bog, kan være guld værd. Dette kan gøres ved at inkludere en udtalelse øverst på bogens forside eller på flappen af omslaget. Dette vil øge troværdigheden af dit skrift og tiltrække læsere, der deler din interesse.
3. Samarbejde med organisationer: Hvis din bog er en fagbog, kan du søge samarbejde med relevante organisationer, der allerede kommunikerer med din målgruppe. Spørg dem om mulighederne for at fremhæve din bog i deres medlemsmagasiner eller ved at inkludere den i deres faglige arrangementer. Dette kan inkludere oplæg, kurser, videoposts, særtilbud eller spalteplads i deres publikationer.
4. Sneboldeffekten af anmeldere og bogbloggere: Undervurder aldrig kraften af anmeldere og bogbloggere. Ved at sende anmeldereksemplarer af din bog til ’influencere’ i bogverdenen, kan du kickstarte dit bogsalg. Positive anmeldelser og anbefalinger fra disse kilder kan skabe opmærksomhed og interesse for din bog.
I jagten på støtte til dit bogprojekt er det vigtigt at tænke kreativt og udforske forskellige veje, der går ud over traditionel finansiering. Ved at udforske og bygge alliancer til branchekolleger, organisationer og engagerede medier, kan du skabe en solid platform for din bogs succes.

En god case på økonomiske partnerskaber ved bogudgivelser

Et godt eksempel på en selvudgiver, som har haft stor succes med at etablere kommercielle partnerskaber, er Jesper Tornbjerg, som jeg har interviewet til min egen fagbog ”Få den ud – sådan udgiver du din egen bog”. I denne case, som handler om partnerskaber, fortæller han om det strategiske arbejde med at engagere netværket til produktion og distribution af bøger.

Jesper Tornbjerg er journalist hos Dansk Energi, og skriver nyhedsartikler, reportager og analyser om energi, miljø og klima. Da FN i 2015 vedtog verdensmålene om bæredygtighed og udvikling, besluttede Jesper Tornbjerg sig for at bygge bro mellem børn og business og udgive en børnebog for hvert af de 17 verdensmål. Han har indtil videre udgivet 12 ud af 17 bøger i serien som har fået titlen ”Victoria & Verdensmålene”. Bøgerne henvender sig til børn i alderen 9-12 år og deres forældre, bedsteforældre og lærere.

Jesper Tornbjerg er for hvert bogprojekt lykkes med at skaffe forskellige investorer, som har dækket hans omkostninger, og som udover at støtte økonomisk op om projektet også agerer talerør og distributører af bøgerne. Hjulpet af et brændende aktuelt tema og en klart defineret målgruppe har han flittigt brugt sit netværk og indgået kommercielle partnerskaber med blandt andet Nordea Invest, ingeniørforeningen IDA, Danske Vandværker, Dansk Folkehjælp m.fl.

Find balancen mellem visionen og strategiske samarbejder

Det er dog vigtigt at huske, at kommercielle partnerskaber også kræver en nøje overvejelse af, hvordan partnerskabet kan berige din bog uden at gå på kompromis med dens integritet. Vælg partnere, der deler din vision og dine værdier, og som kan tilføje en autentisk dimension til din bog. Når et partnerskab er etableret, er det afgørende klart at definere vilkår og forventninger for begge parter og skabe en situation, hvor begge drager fordel af samarbejdet. Dette omfatter ikke kun den finansielle støtte, men også den rolle, din partner vil spille i forbindelse med din bog. Vil de gerne nævnes i bogen? Skal deres logo eller brand inkluderes i markedsføringsmaterialet? At have disse detaljer klart defineret fra begyndelsen skaber gennemsigtighed og undgår eventuelle misforståelser senere hen.

Alt i alt kan strategiske, kommercielle partnerskaber tilføje en ny dimension til din bogudgivelse. De kan hjælpe med at bryde økonomiske barrierer og give din bog en bredere rækkevidde. Ved at vælge samarbejdspartnere med omhu og holde fast i din bogs vision kan du skabe en win-win-situation, hvor både din bog og din partner trives.

***

Denne artikel er skrevet af Kristin Sørum, SPITZEN Publish. Ønsker du hjælp til at søge om støtte til din udgivelse, kan du søge blandt Bogbrancheguidens annoncører eller kontakte én af vores medudgivere (herunder forfatteren til denne artikel) og få hjælp til dette og meget mere.

Del artiklen

nyeste
ARTIKLER

artiklens
forfatter