Site logo
Lektørudtalelse – fuld guide til at få lektørudtalelse på din bog

Opdateret 14/11-2023

Hvad er en lektørudtalelse?

En lektørudtalelse er en kort anmeldelse af en bog, med særligt henblik på at vejlede folke- og skolebibliotekernes indkøbere. Den er på maks 1500 karakterer og rummer fem faste elementer:
– Kort om bogen
– Beskrivelse
– Vurdering
– Andre bøger om samme emne
– Anbefaling vedr. køb til biblioteket.

Lektørudtalelsen udarbejdes af en lektør (anmelder), som typisk er bibliotekar – i nogle tilfælde en fagspecialist.

Hvilken betydning har lektørudtalelser?

Lektørudtalelser sendes til bibliotekernes indkøbere og er en væsentlig faktor for, om bogen købes ind. En god lektørudtalelse med anbefaling af indkøb vil øge dit indsalg betydeligt, i forhold til hvis bogen ikke får en lektørudtalelse.

Hvordan får bogen en lektørudtalelse?

Der er ingen garanti for at få en lektørudtalelse, men for at have chancen skal du indsende din bog til udvælgelse.

1) Hvis du udgiver på forlag, skal det sende to (2) eksemplarer af bogen til Dansk Bogfortegnelse ved DBC, der er en offentligt ejet virksomhed, som registrerer alle bøger, film, musik mv., der udkommer i Danmark, til den danske nationalbibliografi, og forsyner materialer, der er særlig relevante for bibliotekerne, med supplerende biblioteksdata, som er målrettet brugen i bibliotekerne.

2) Hvis du udgiver på eget forlag, skal du selv sende de to eksemplarer til:
Dansk bogfortegnelse, DBC DIGITAL A/S, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, samt printe og udfylde dette skema som vedlægges.

Men faktisk skal du gøre mere end det. Det kommer om vi til lige straks.

Hvorfor får alle bøger ikke bare en lektørudtalelse?

DBC modtager 16.000-17.000 bøger og tryksager om året. Heraf vurderes ca. halvdelen at være principielt biblioteksrelevante og får en bibliotekskatalogisering – dvs. registrering af en række stamdata, som bibliotekerne kan søge i. Af disse ca. 8.000-9.000 titler får kun godt 4000 en lektørudtalelse. (Tallene er fra 2022).

Der er flere grunde til at ikke alle biblioteksrelevante bøger får lektørudtalelse – herunder:
– at bøger vurderes ikke at have tilstrækkelig kvalitet.
– at et emne eller en genre vurderes at være dækket tilstrækkeligt af andre indkøbte titler.
– at DBC ikke har budget til udarbejdelse af flere end det.

Dette sidste betyder, at der er bøger som både er relevante og har tilstrækkelig kvalitet, som må fravælges lektørudtalelse. Læs videre, hvor du kan søge at slippe gennem det nåleøje.

Hvordan kan man bringe sin bog frem i køen til lektørudtalelse?

Først og fremmest skal du have skrevet en god bog, og én som er relevant for biblioteksudlån. Bogen skal være godt redigeret og korrekturlæst. Omslaget skal signalere kvalitet og målgruppeforståelse og den grafiske tilrettelægning skal være i orden.
Men det er altså ikke nødvendigvis nok i sig selv.

Synlighed: Når materialeudvalget hos DBC skal vælge og fravælge blandt sammenlignelige, lige gode og relevante bøger, så kommer det til at handle om hvilke af bøgerne, man vurderer, vil få størst efterspørgsel fra lånerne. Og det vil tale for de bøger, der har fået (gode) anmeldelser af troværdige anmeldere, medieomtale, og bøger af forfattere, som lånerne mest sandsynligt kender osv. Derfor er din, dit forfatterskabs og bogens synlighed i medierne, på nettet og på sociale medier vigtig.

Anmeldelser af troværdige anmeldere er ikke nemme at få, men sørg i hvert fald for, at det er nemt at google og finde dig og bogen. Vis, at du har følgere på sociale medier, at du har et navn i dine fagcirkler, at du evt. har skrevet andre bøger, at du holder foredrag, at du markedsfører dit forfatterskab, osv. Du skal ikke puste dig op, men du skal dokumentere så godt som muligt, at der kan blive efterspørgsel på din bog.

Medsend et følgebrev: Læg et følgebrev i pakken med bøgerne og skemaet. Her kan du i kort punktopstilling fortælle om forfatterens (dine) tidligere bedrifter og positive anmeldelser. Nævn f.eks., at dette er forfatterens 5. udgivelse, og nævn hvis tidligere udgivelser har fået lektørudtalelser. Omtal det, hvis tidligere udgivelser har fået positive anmeldelser (evt. med et link). Glem ikke at nævne hvis forfatteren har vundet litterære priser eller konkurrencer.

Vent med at gøre e-bogen tilgængelig for bibliotekerne til der er taget stilling til evt. lektørudtalelse. Ellers risikerer du, at DBC vurderer bogen på baggrund af e-bogen, hvor de jo ikke ser noget følgebrev, jævnfør ovenfor.

Hvad gør man som debuterende forfatter?

Synlighed udgør en særlig udfordring for debutanter, som ikke allerede har etableret deres navn på anden vis. Og har man ikke et meget karakteristisk navn, kan det være svært at blive fundet med sin hjemmeside i en google-søgning.

Her er tre nemme steder at starte:

1) Få en anmeldelse
Bogmarket.dk – bogbranchens nyhedsmedie – har siden 2022 tilbudt at give alle debuterende forfattere en uafhængig anmeldelse af den første bog.
Du kan se alle debutanmeldelser via dette link.
Send en mail til Bogmarkedet om at du gerne vil have din bog anmeldt, på følgende emailadresse: info@bogmarkedet.dk.

2) En forfatterprofil på Bogbrancheguiden giver mange typer synlighed
Bogbrancheguiden.dk er udsprunget af forfatterfællesskabet NewPub, og vi har et ønske om at hjælpe til, at alle forfatterkolleger lykkes bedst muligt med deres bøger. Hvis du opretter en forfatterprofil, kan du på en halv time have en mikrohjemmeside, du kan oprette aktiviteter i Bogkalenderen, og du kan få lagt information om din kommende bog i sektionen ‘Bøger på vej’. Det giver dig både en basal synlighed, og det kan tilføre betydelig SEO-værdi til evt. egen hjemmeside, hvis du linker til den.

Opret en forfatterprofil på Bogbrancheguiden her.

3) Benyt professionel hjælp til din pre-release markedsføring
Her på Bogbrancheguiden finder du også freelancere, som kan hjælpe dig med at planlægge og/eller udføre din markedsføring, eksperter i forfatterbranding og mange andre bogprofessionelle.

Søg freelancere til din bogudgivelse her.

Hvordan får man svar vedr. lektørudtalelse?

Får din bog lektørudtalelse, vil forlaget modtage kopi af den fulde udtalelse i en mail.

Har forlaget/du ikke fået besked 4 uger efter, at DBC har modtaget bøgerne, kan du forespørge om lektørudtalelsen via denne side på kundeservice.dbc.dk.

Har du fået afslag på at få en lektørudtalelse?

Hvis du har skrevet til DBC og fået at at vide, at din udgivelse ikke har fået en lektørudtalelse, så giv ikke op.

Hvis du ikke fik medsendt et følgebrev som beskrevet ovenfor, så gør det nu, hvis du har noget at fremvise, og bed dem genoverveje deres beslutning.

Du kan besvare deres afvisningsmail og fortælle, at bogen siden indsendelse har fået flere gode anmeldelser (vedlæg anmeldelserne og send gerne link, hvis anmeldelserne er online).

Hvis du kan argumentere overbevisende for, at bogen ikke alene er biblioteksrelevant, men i en sådan grad, at den fortjener en lektørudtalelse, så sender DBC bogen til en ekstern konsulent, der vurderer, om den alligevel skal have en lektørudtalelse, og – hvis svaret bliver positivt – bliver bogen sendt videre til lektøren til læsning og vurdering.

Sådan må du bruge din lektørudtalelse

Citatretten gælder for lektørerudtalelser som for anden tekst. Det er er altså kun tilladt at citere op til 10 % af lektørudtalelsen/materialevurderingen i uændret form med tydelig kildeangivelse: Lektørudtalelse, DBC. Når lektørudtalelsen/materialevurderingen er offentliggjort på bibliotek.dk må du linke til denne.

Hvor kan man læse lektørudtalelser?

Lektørudtalelser er i de første tre måneder kun tilgængelige for forlaget, som udgiver bogen, og for de biblioteker og forlag, der abonnerer på DBC’s materialevurderinger. Derefter bliver de offentligt tilgængelige på bibliotek.dk. Dog uden lektørudtalelsens punkt 5: “Anbefaling vedr. køb til biblioteket”. Da lektørudtalelser kan være lidt svære at finde første gang, man prøver, så er her en ’rutevejleder’:

På bibliotek.dk søger du med forfatternavn eller titel og så finder du lektørudtalelsen (hvis bogen har en) ved at klikke på knappen ’Vælg og bestil’ og herefter på teksten ’Mere information’. Så vælger du fanebladet ‘Anmeldelser’ og klikker derefter på første menupunkt ‘Materialevurdering (lektørudtalelse)’. Se fotos herunder:

1)

2)

 

 

Del artiklen

nyeste
ARTIKLER

artiklens
forfatter