Site logo
Forfatter i stuen - hvorfor ikke honorar

Kommentar 

14. juni 2024 (opdateret)

af Karsten Pers

 

Læs evt. først en introduktion til Forfatter i Stuen


Vi har fået rig og helt overvejende begejstret feedback på idéen om, at vi forfattere tilbyder læserne at besøge dem hjemme i deres egne stuer til intime samtaler om vores bøger og alt hvad deraf følger. 

Inden for to uger fra vi lagde idéen ud til feedback, har ikke mindre 76 forfattere meldt sig interesserede.  Og vi har også fået mange gode input til praktiske forhold, om passende antal deltagere, om transporttid og transportdækning og meget andet. Og så har vi fået en håndfuld forbehold, som går på at forfatterne bør honoreres. 

Hvad er det som er attraktivt ved Forfatter i Stuen

Langt de fleste nævner, at de har stor lyst til at møde læserne (bogklubber, læsegrupper) under de intime og trygge rammer i et privat hjem. Nogle fordi deres bøger kalder på intime samtaler, nogle for at øve sig i at tale om deres bøger, nogle som selv bedst trives med små grupper, andre som bare elsker at møde læserne i øjenhøjde. Der gives virkelig mange positive grunde til at ønske at deltage. 

Men skal vi ikke bede om honorar?

En lille håndfuld respondenter ytrer skepsis over at ‘arbejde gratis’. Nogle fordi de bare gerne vil have ‘penge for deres arbejde’, andre fordi forfatterforeningerne anbefaler deres medlemmer at bede om honorar for at optræde. Enkelte har ytret ret skarp kritik af idéen om ‘at arbejde gratis’ og kaldt det ‘skruebrækkeri’. 

Sarah og jeg ønsker om nogen, at forfattere tjener penge på deres forfattervirksomhed – det har været en væsentlig del af baggrunden for i snart 15 år at drive NewPub(lishing) fællesskabet og siden 2022 også Bogbrancheguiden. 

Men hvor rimeligt det end er at fokusere på at få fair betaling for vores arbejde som forfattere, så skal det ønske ikke stå i vejen for at bruge tid og gøre ting af lyst og anden nytte. 

Det er vigtigt for os at betone, at vi tror på at møder med læsergrupper kan have mange positive effekter for den enkeltes forfattervirksomhed, men at vi i udgangspunktet ikke betragter ‘Forfatter i Stuen’ som arbejde.

Og så ved mange af os, som bor uden for de større byer, at det slet ikke er ‘acceptabelt’, at bede om honorar for at mødes med medborgere i vores lokalsamfund. Uden for storbyerne hjælper vi hinanden, yder frivilligt arbejde og passer på vores omdømme. Mange af møderne under ‘Forfatter i Stuen’ vil helt givet blive mellem lokale forfattere og læsere. 

Vi er også ganske sikre på, at hvis fortællingen vi går ud med bliver, at private læsegrupper og bogklubber skal til at forhandle med hver af de deltagende forfattere om honorering, så er idéen sten død på forhånd. 


Vi definerer hver især om det blot er arbejde 

Sarah og jeg har fuld forståelse for, at den her idé ikke er noget for alle forfattere. Det havde vi bestemt heller ikke forventning om. Og man skal ikke melde sig til ‘Forfatter i Stuen’ for at tage ud og performe og gå igen. 

Man skal deltage, fordi man oprigtigt sætter pris på at møde læsere i grupper, hvor samtalen kan være åben og tryg for alle. Man skal deltage for at få feedback på sine bøger, idéer og tanker fra sine læsere. Man skal deltage for at øve sig i at optræde. Og man skal finde sine egne grunde. Man skal bare ikke sammenligne det med at blive hyret af et bibliotek en institution eller en virksomhed til at komme og optræde

Der kan dog sagtens vise sig økonomsike fordele

Vi håber og tror samtidig på, at en del af os vil opleve f.eks. at sælge bøger hjemme i stuerne, få nye modtagere til vores nyhedsbreve og følgere på sociale medier, at nogen tager vores navn med til andre, som kan og vil betale for noget vi kan, … Og vi tror på, at mange af os, som ikke er ‘kendte’, har mulighed for at sprede ringe i vandet via de læsere, vi har delt gode aftener med. Vi vil fra Bogbrancheguidens side arbejde for, at det bliver tilfældet.

Kunstfonden er ingen løsning

Enkelte nævner, at værterne bør søge støtte fra Kunstfonden. Men det er slet ikke en mulighed. 

For det første kan tilskudsordningerne – som hedder Litteraturmøder for Voksne / Børn – kun søges til offentlige arrangementer. Hele pointen med Forfatter i Stuen er at gøre møderne private – at kunne møde læserne i et trygt og intimt rum, hvor deltagerne kender hinanden og flere tør deltage aktivt i dialogen. 

For det andet er det kun bestemte genrer Kunstfonden støtter – specifikt støttes ikke arrangementer omkring genrer som ‘forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende’. Med Forfatter i Stuen ønsker vi at læserne skal kunne invitere præcis de forfattere de har lyst til – i alle genrer. 

For det tredje så har Kunstfonden kun budget til at støtte ca. 400 forfattermøder for voksne på årsplan. Støtte som typisk gives til bibliotekers arrangementer med relativt kendte forfattere med aktuelle udgivelser. Vi ønsker mange flere møder mellem forfattere og læsere. 

Kilde: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/forfattermoeder-for-voksne


Vi glæder os over alle de af vores kolleger, som lykkes med at få honorar for at optræde. Vi håber, at alle vores kolleger vil glæde sig på vegne af de kolleger, som nu måske vil lykkes med noget de finder glæde ved. 

Lorem Ipsum

XXX

Lorem Ipsum