Site logo

Evighedsblikket

I Marts 2023 udgiver jeg Evighedblikket. Bogens genre hører under faglitteratur. Og den er, hvad jeg vil betegne som en visdomsbog, der rummer biografier.

Bogen handler primært om to danske mystikere, der - efter min bedste overbevisning - trænger til at få mere lys på deres hengemte liv og visdom i glemslens tåger.

Jeg har gennem mange års åndelig søgen i forskellige spirituelle miljøer erfaret, hvordan oplevelser af kraftigt lys og energi retter fokus væk fra det, jeg i virkeligheden søger. Jeg farer vild i alt dette, men ved læsningen af Anker Larsens og Sunyatas beskrivelser af det, de begge kalder evighedsynes livet atter mere enkelt, og al søgen hører op.

Anker Larsen og Sunyata er to danske mystikere, der ikke har gjort meget væsen af sig. I Evighedsblikket får de nyt liv og det er mit håb, at deres visdom vil nå frem til mange flere. Begge har de et blik for evighed. Med Anker Larsens ord ser de med evighedsblikket, og evighed er ganske enkelt det, vi alle er, og det, vi kommer fra. Måske overser vi selveste det, vi er, i jagten på den eftertragtede oplysning, som beskrives i flere religiøse og spirituelle sammenhænge, og som ofte gøres til noget sjældent og mystisk.

Evighedsblikket møder du som læser en beskrivelse af, hvad der forstås med evighed, og du hører om, hvordan de to mystikere har levet livet med et åbent evighedsblik. Vi får indblik i deres vidt forskellige livshistorier og måder at gribe hverdagens udfordringer an på. Og vi hører, om de giver os håb og henvisninger til at åbne dette evighedsblik i tilfælde af, at det skulle være lukket i.

Min mail er gunhildlystbaek@gmail.com

https://gunhildlystbaek.dk/evighedsblikket/

Udgivelser

Har udgivet 1-3 titler

Jeg kan bookes til

Jeg kan bookes til et foredrag, jeg kalder
To danske mystikere – oversete, men højaktuelle ind i vores tid

Til foredraget vil jeg udfolde det, de to mystikere, J. Anker Larsen og Sunyata, kalder evighed, og hvad der menes med evighedsblikket.

Og hvad er en mystiker egentlig?

Jeg fortæller om min motivation til at skrive bogen, hvordan jeg stødte på de to danske mystikere, og jeg beretter om min personlige vej henimod bogens essens, hvor en enkel og simpel måde at være i livet på kommer til syne.

I foredraget fortæller jeg om, hvordan de to mystikere levede deres liv med evighedsblikket åbent. De tos livsfortællinger er vidt forskellige, men fælles for dem er evnen til – med nærvær og humor – at kaste sig ud i det levede liv.

J. Anker Larsen er født og opvokset på Langeland og har levet det meste af sit voksenliv i Nordsjælland. Sunyata, som er døbt Alfred Julius Emmanuel Sørensen, er født og opvokset udenfor Aarhus. Han har levet det meste af sit voksenliv i Indien, de sidste år dog i Californien.

Medlem af

NewPub

Forlag forfatteren har udgivet på

SPITZEN Publish, Forlaget Queenswood,

Titler

Evighedsblikket, 2003, Forlaget SPITZEN Publish

Krystalklar Kærlighed, 2009, Forlaget Queenswood

Kontaktinfo er til:

Forfatteren

Send e-mail til forfatteren

    Når du sender en besked accepterer du samtidigt vores cookies- og privatlivspolitik.