Site logo

Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige handelsbetingelser er de til enhver tid gældende handelsbetingelser for samhandel med Bogbrancheguiden og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Bogbrancheguiden. Vi forbeholder os retten til at ændre eller modificere de nuværende vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Vi holder det helt kort, så du kan godt læse teksten omhyggeligt, så du er sikker på, at du forstår vilkår og betingelser.

Uddybende oplysninger:

Bogbrancheguiden v/Forlaget Mondo ApS
Langgade 40
4780 Stege
CVR-nr. 27982166
E-mail: info@bogbrancheguiden.dk

1. Abonnementsaftaler vedr. annoncering 

1.1 Hvad er en annonce?
Med en annonce menes der både en serviceudbud-annonce og en forfatterprofil.

1.2 Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle annonceringsaftaler, medmindre andet er specifikt aftalt imellem Bogbrancheguiden og kunden.

1.3 Copyright og oplysninger i annoncerne
Det er annoncørens ansvar til enhver tid at oplyse korrekte oplysninger i sine annoncer, ligesom det er annoncørens ansvar at have copyright til evt. billeder og grafik, der uploades til brugerens annonce(r).
Skulle Bogbrancheguiden således modtage et krav fra tredjemand i forbindelse med overtrædelse af copyrighten, vil dette krav uden videre blive videresendt til den pågældende annoncer, der bærer ansvaret for sine egne annoncer.

1.4 Bindingsperiode og opsigelse
Opsigelse af et abonnement er gældende fra næste abonnementsperiode. Abonnementsperioden står tydeligt ved valg af abonnement samt i ordrebekræftelsen (for annoncørprofiler er abonnementsperioden på 3 måneder og for forfatterprofiler er abonnementsperioden på 1 år).

For annoncører er der dog en opsigelsesperiode på 1 år ved nytegning af et abonnement, hvor man får en nedsat pris det første år (hvis man tilmelder sig senest 31.10.2022.

1.5 Kvartalsvis/årlig fakturering
Bogbrancheguiden fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode, hvilket betyder at serviceudbud-annoncer faktureres 3 måneder forud og forfatterprofiler faktureres 1 år forud. Det sker automatisk via det betalingskort, annoncøren indtaster ved oprettelse af abonnementet. Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre annonceren forinden har opsagt abonnementet.

1.6 Manglende betaling

Hvis en betaling ikke går igennem pga. manglende dækning eller forældet betalingskort, og annoncøren ikke afhjælper dette, vil annoncerne midlertidigt blive deaktiveret, til der igen er blevet betalt.

1.7 Opsigelse af abonnement

Opsigelse af et abonnement sker ved at kontakte os på info@bogbrancheguiden.dk, hvorefter vi afslutter dit abonnement for dig.

Eksisterende annoncer vil ophøre med at blive vist på datoen, hvor abonnementet således slutter.

2. Generelt

2.1 Fortrydelsesret
Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 er ikke gældende, i medfør af samme lovs §12, stk. 2, eftersom der er tale om en softwareydelse, der straks er tilgængelig.

2.2 Forbehold for ændringer
Bogbrancheguiden forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Bogbrancheguidens hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode. Eftersom nytegninger før 31.10.22 er bundet i et år vil der for disse ikke ske nogen prisændring i bindingsperioden.

2.3 Forbehold for samarbejde
Bogbrancheguiden forbeholder sig ret til at afvise annoncer og annoncører, ligesom vi forbeholder os ret til at opsige samarbejder. Sker det efter brud på handelsbetingelserne refunderes annoncøren ikke.

3. Henvendelser via e-mail og telefon

3.1 Henvendelser fra besøgende
Når man opretter en annonce på Bogbrancheguiden, accepterer man samtidig, at besøgende på sitet kan finde e-mailadresse og tlf.nummer og kontakte annoncøren..

3.2 Henvendelser fra Bogbrancheguiden
Annoncøren accepterer samtidig, at Bogbrancheguiden må udsende e-mails til annoncøren vedr. relevante tiltag og nyheder af bogfaglig karakter.

4. Ansvar og mangler

4.1 Afhjælpning af mangler og ansvar

I tilfælde af mangler i den af Bogbrancheguiden leverede service skal kunden gøre os opmærksom på den konkrete mangel ved at sende os en mail på info@bogbrancheguiden.dk.
Vi bestræber os altid på at afhjælpe evt. fejl og mangler hurtigst muligt.

4.2 Nedetid m.v.

Bogbrancheguiden vil altid bestræbe sig på at minimere nedetid på den online platform, men annoncøren må acceptere, at der vil forekomme.

Nedetid ved evt. fejl og ved opdateringer.

5. Diverse

5.1 Datamining

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. [Udgiverens navn] forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.