Site logo

Guides til Cover-dimensionering

For dig som hellere vil vide end prøve sig frem …

Der er ikke nogen perfekt løsning på at dimensionere et Cover. Men herunder kan du få lidt bedre indsigt i hvilke dimensioner der passer bedst på det foto du tænker at bruge, og hvor det er smart at placere vigtige elementer, tekst osv., så de i flest mulige tilfælde rummes i billedvisningen. 

Udfordringen er at Coveret vises og beskæres forskelligt både efter om det ses på søgeoversigten eller i fuld størrelse inde på din annonce, alt efter om det ses på mobil eller PC, og endvidere efter hvordan brugeren trækker og strækker sit browservindue. 

Med udgangspunkt i det billede du ønsker at bruge som basis, kan du ud af de to nedenstående eksempler få en idé om hvilke dimensioner der giver hvilke muligheder og udfordringer. Og du kan med større præcision placere alle vigtige motiver og elementer, så de vises ubeskåret i flest mulige visninger.  

Dimension 1536×1000 pixels:

Med denne dimensionering er er et ret stort areal (eller bånd) midt i dit basis-billede, som vil være synligt i alle visninger. Til gengæld skæres der små 25 % af billedet i både top og bund inde på din annonce, mens hele den øvre fjerdedel vises i søgeoversigterne. Den nederste lille fjerdedel (sort) er aldrig synligt. 

Formatet er altså egnet til et basis-billede, hvis øverste fjerdedel tager sig godt ud, uden at rumme vigtige elementer. 

Du kan i princippet tilføje en ‘blank’ bund til et bredformat foto, for at udnytte fotoet bedst muligt. Den nederste lille fjerdedel vises nemlig aldrig. 

Dimension 1536×768 pixels:

Med denne dimensionering er det et noget mindre areal (eller bånd) midt i dit basis-billede, som vil være synligt i alle visninger. Du skal altså fokusere de vigtige elementer og evt. tekster på et mindre område. Til gengæld skæres der mindre af dit basis-billede i Annonce-visning. 

Formatet er altså egnet til et basis-billede, hvor der ikke er vigtige elementer placeret ret lang ud mod siderne af billedet, og hvor øverste fjerdedel tager sig godt ud, uden at rumme vigtige elementer. 

Billedet beskæres ikke ret meget forneden.

Opsummering

Kig på det billede du tænker dig at benytte, og overvej hvilken af de to modeller ovenfor, som bedst løser opgaven at vise, det væsentlige. 

Placer evt. tekst inden for arealet som er synligt i alle visninger. 

Hav ikke vigtige elementer i bunden af dit billede. 

Vær opmærksom på at Bogbrancheguidens system placerer dit navn og din Tagline – med hvid skrift –  oven på dit Cover i Annonce-visningen. Du skal derfor sikre at der på det sted er en baggrund på hvilken de kan læses.