:: Oversættelse

:: Oversættelse

Vil du have din tekst oversat til et fremmedsprog, så benyt en professionel oversætter, som har det pågældende sprog som sit (andet) modersmål. Og vær også opmærksom på kendskab til genre, faglighed m.v.
Der er så mange fine nuancer i sproget, som kræver stor sprogfornemmelse at ramme godt. Og gælder det lyrik og skønlitteratur også menneskekundskab og måske ligefrem en anden kunstner/lyriker.