Guide til at benytte Medugiver

  • Guide til at benytte Medugiver
VÆLg Medudgiver / forlagsservice

… en god løsning, når du ikke har tid og lyst til at stå for det hele selv

Hvad er det?

Mange traditionelle forlag udgiver nu og da bøger, hvor de beder forfatteren, fonde eller andre om økonomisk støtte. Typisk ifm. relativt kostbare bogproduktioner.

Medudgiverforlag er “forlag” som primært anvender den model. Og til alle bogproduktioner. Altså tilbyder de samme services, som et traditionelt forlag, men hvor forfatteren selv finansierer eller medfinansierer udgivelsen, og altså selv løber den økonomiske risiko – mere eller mindre. 

Nogle tilbyder også at hjælpe med at oprette dit eget forlag, og nogle tilbyder, at du kan plukke og købe rådgivning og de enkelte forlagsydelser mod betaling. 

Attraktivt for mange

Medudgivelse kan være attraktivt, hvis du ikke selv har tid eller lyst til at være styrmand på hele din bogs tilblivelsesproces. Og hvis du ikke kan eller vil udgive på et traditionelt forlag.

Produktionen bliver måske lidt dyrere, du afgiver lidt frihed – og alt efter fordelingsnøgle på indtægterne afgiver du også en bid af kagen – i forhold til at udgive selv. Hvis der kommer indtægter.

En middelvej mellem forlagsudgivelse og at udgive helt selv. Læs vores artikel om at vælge udgivelsesform.

Kontrakt

Når du udgiver på Medudgiverforlag vil du normalt skulle indgå en aftale, som ligner en traditionel forlagsaftale. 

Men det er oplagt, at det vilkår, at du selv helt eller delvist betaler forlagets arbejde og selve produktionen, skal afspejle sig i en bedre royalty og lempeligere muligheder for at komme ud af samarbejdet, end det er typisk i en traditionel forlagskontrakt. 

Skriv aldrig bare under på kontrakter (af nogen art), uden at tænke dig om, spørge kolleger, bede om de forbedringer du finder rimelige osv. 

Medudgiverforlag som annoncerer her overholder Bogbrancheguidens minimumskrav. Se nedenfor. 

Minimumskrav

For at kunne annoncere her på Bogbrancheguiden skal medudgivervirksomheder opfylde disse minimumskrav:  Virksomheden skal på sin hjemmeside være tydelig om hvilke typer aftaler man tilbyder – forlagsaftale, medudgiveraftale, serviceaftale osv. 

  • Aftaledokumenter med forfatteren skal navngives tilsvarende ovenfor nævnte modeller.
  • Alle kontrakter skal have en klausul om at forfatteren ubetinget kan vælge tilbagefald af alle udgivelsesrettigheder efter 2 til max 5 år efter udgivelse.

Har du andre ønsker?

Har du  ønsker eller forslag til tjenesten her, hører vi meget gerne fra dig! Skriv til os på info@bogbrancheguiden.dk

Er du professionel i bogbranchen?

Få dit eget opslag
– lige nu med 50 % intro-rabat!